Rt8wmvwtaj0mz5e9zunc

Språkcafé för snabbare språkinlärning

Blogginlägg   •   Dec 06, 2016 14:05 CET

​”Jag vågar inte prata svenska utanför klassrummet för mitt uttal låter konstigt.” Detta får vi ofta höra av våra elever. Samtidigt är det så viktigt att öva på det man lärt sig på lektionerna. För förbättra språkkunskaperna i en avslappnad och trygg miljö har Eductus i Malmö startat språkcafé.

Fktwequvvgb3hnpryel7

Bristyrkesutbildning för nyanlända i Västerås

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 08:03 CET

Nu börjar 15 personer på bristyrkesutbildning för att tillvara den kompetens som nyanlända har med sig från sina hemländer. Efter avklarad utbildning kan deltagarna arbeta som resursassistenter i svenska skolor med syfte att säkra kunskapsutvecklingen för barn och ungdomar med annat modersmål än svenska. Ett projekt för integration och ett bättre samhälle.

Ayxy6gjlwbhf2whxidrm

Vi lär våra framtida kollegor via Snabbspår för nyanlända lärare

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 11:05 CET

120 sökte. 58 började. Nu är första gruppen av arabisktalande lärare i full gång på Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Örebro universitet. Målet är tydligt: Att få svensk legitimation i sina yrken. Eductus, Örebro universitet och Arbetsförmedlingen samarbetar kring snabbspår för lärare.

Nwx6ix7g2hutivgl4kzj

Eductus samarbetar med Humana kring språkpraktik för SFI-elever

Nyheter   •   Jul 06, 2016 09:00 CEST

Eductus med ca 3000 SFI-elever startar ett samarbete med vårdföretaget Humana kring möjligheten att erbjuda språkpraktik för SFI-eleverna. Det började med ett blogginlägg där Lena Thorneus, nationell projektledare för SFI på Eductus, uppmanade företag att inom ramen för sina CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility) ta emot språkpraktikanter från landets SFI-utbildningar.

Yb8zvaqslrrdmzjtrixg

Framgångsrikt integrationsprojekt i Falköping

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 16:29 CEST

Eductus har på uppdrag av Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprojekt vars syfte varit att tillvara på nyanländas kompetens. Projektet fångar upp människor som har lärarutbildning från sitt hemland eller vill arbeta som lärare i Sverige. Deras uppgift i svenska skolan blir att vara stöd till läraren och till eleven på modersmål. Alla deltagare har fått jobb!

Cldx9qz8sb5mqsal9tvx

Eductus startar SFI-skola på uppdrag av Sigtuna kommun

Nyheter   •   Jun 20, 2016 15:28 CEST

Sigtuna kommun har för första gången öppnat upp och upphandlat SFI-tjänster av ett privat utbildningsföretag. Eductus har genom anbudsförfarande utsetts till leverantör av SFI-utbildning. Tidigare har Sigtuna kommun bedrivit all SFI-undervisning i egen regi.

Fnrvfejddqys9dnmdncm

Eductus och Plusgymnasiet startar språkintroduktion för ungdomar

Nyheter   •   Maj 26, 2016 18:46 CEST

När Jönköpings kommun efterlyste hjälp med att ta emot nyanlända elever på språkintroduktion gjorde Plusgymnasiet och Eductus gemensam sak. Tillsammans har de startat en språkintroduktionsklass för 25 nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år.

G9lujlh8h2ypvfw2b0wy

Eductus gör viktig integrationsinsats i Avesta

Nyheter   •   Apr 08, 2016 09:45 CEST

Avesta i Dalarna har tagit emot många nyanlända det senaste året. Kön till SFI-platserna är lång och behovet av att kartlägga de nyanländas kompetens och studiebakgrund är stort. Därför har Eductus nu fått i uppdrag av Avesta kommun att hålla i kartläggningen av 180 personer – på en vecka.

Media no image

Medpratare hjälper SFI-eleverna i Täby

Nyheter   •   Feb 26, 2016 13:46 CET

I söndags välkomnades ca 50 volontärer från ”En utsträckt hand” till Eductus i Täby. Frivilligorganisationen möte för att organisera sina volontärsgrupper. Flera av grupperna arbetar med att bidra materiellt till nyanlända, men också fadderverksamhet och språkcafé. Två grupper skapades för att hjälpa våra SFI-elever direkt på skolan. Den ena gruppen är inriktad på att ge våra elever språkstöd i form av att vara ”medpratare”. Den andra gruppen kommer att hjälpa de svagaste eleverna administrativt.

- För oss på en skola där många av våra elever har svårt att koncentrera sig på skolarbetet pga PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) så kommer den administrativa gruppen vara till stor nytta, säger Emma Rönnberg, skolledare på Eductus i Täby. Eleverna kan få hjälp med de till synes små saker som för dem blir stora som berg; t ex att ändra dagistider för sina barn eller boka en tid på vårdcentralen. Om de får hjälp med detta vid bestämda tider, kommer läraren kunna hänvisa till dessa, och förhoppningsvis flytta fokus till språkundervisningen istället.

Två medpratare besökte skolan i onsdags och berättade om den verksamhet som snart startas upp och de möttes med stor entusiasm. I flera klassrum applåderade eleverna och ville att de skulle börja direkt. Medpratarna kommer att bjudas in på två träffar i mars där de får information om hur SFI fungerar.

Varje volontär kopplas ihop med en kursansvarig lärare. Tillsammans med lärarna kommer de att hitta tider då de kommer till skolan för att prata svenska med våra elever. Lärarna hjälper volontärerna med samtalsuppgifter som är aktuella för de elever de möter. Via ”Internationella bekantskaper” har volontärerna fått bra information hur ett lyckat medpratarprojekt fungerar och blir det koncept som vi utgår från.

- Vi ser verkligen fram emot detta samarbete och gläds över den vilja och entusiasm som finns i samhället för att bidra till integration och våra nya svenskars möjligheter i deras nya land, säger Emma.

KONTAKTPERSON
Emma Rönnberg, skolledare i Täby,
Tel: 0725-73 85 06
emma.ronnberg@eductus.se

Eductus i Täby tar hjälp av volontärer från ”En utsträckt hand”. Volontärerna kommer att verka som medpratare och administrativt stöd eleverna. Genom samarbetet kommer eleverna att erbjudas extra hjälp under särskilda tider. Förhoppningen är att detta ska leda till ökat fokus på språkundervisningen i klassrummen.

Läs vidare »
Media no image

Kvalitetshöjande språkprojekt erbjuds lokalvårdare inom Göteborgs stad

Nyheter   •   Jan 18, 2016 09:10 CET

Eductus i Göteborg genomför språkundervisning för en grupp lokalvårdare inom Göteborgs stad. Språkprojektet har initierats av lokalvårdarna som upplevt att språkbristen påverkat både trivsel och arbetets utförande negativt. Nu får 21 elever svenskaundervisning på arbetstid.

I november inleddes ett språkprojekt som initierats av Göteborgs Stad Östra. Projektet riktar sig till grupp av kommunens lokalvårdare får svenskaundervisning på jobbet. Idén till projektet föddes då de anställda lokalvårdarna upplevde att bristande svenskakunskaper hindrade dem i arbetet. De skulle trivas bättre och kunna göra ett bättre jobb om de fick hjälp att förbättra sina svenskakunskaper. Lokalvårdarna arbetar idag med att städa företrädesvis skolor och förskolor.

Samtliga lokalvårdare har genomgått SFI. Vissa har bott i Sverige under en lång tid (15-20 år). Gapet mellan svenskan de lärt sig på SFI och det vardagliga samtalet kan vara stort om man inte löpande använder språket på arbetsplatsen. Många lokalvårdare arbetar själv på arbetsplatsen vilket gör att utrymmet att använda svenska språket på arbetstid blir begränsat. Utbildningssatsningen syftar till att höja språkkunskaperna hos lokalvårdarna och därigenom bygga självförtroende att våga prata, kunna förklara och motivera andra och därmed bli mer delaktiga i arbetet.

Göteborgs kommun vände sig till utbildningsanordnaren Eductus som har lång erfarenhet av SFI i Göteborg. Utbildningen som helt anpassats efter lokalvårdarnas behov och situation sker i kommunens lokaler i Gamlestan och Kortedala. Varje torsdag åker Louise Olsson, som arbetar som lärare på Eductus, ut till kommunens lokaler i Gamlestan alt Kortedala, för att ge en halvdags svenskaundervisning.

Alla deltagare har fått söka till utbildningen genom enhetschefen på Fastighetsservice i Göteborgs Stad Östra. Förkunskapskraven är SFI-studier/grundläggande. Gruppen består av 21 elever.

Projektet pågår fram till sommaren 2016.

Kontaktperson:

Mats Carlsson, skolledare Eductus Göteborg/Kungsbacka, 0722-34 95 43, E: mats.carlsson@eductus.se

Louise Olsson, ansvarig pedagog Eductus, 0702-89 25 46, E: louise.olsson@eductus.se

Eductus i Göteborg genomför språkundervisning för en grupp lokalvårdare inom Göteborgs stad. Språkprojektet har initierats av lokalvårdarna som upplevt att språkbristen påverkat både trivsel och arbetets utförande negativt. Nu får 21 elever svenskaundervisning på arbetstid.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadsansvarig
  • zdlisa.molbkl@edymxsiuucnnrwhxpharyaznvlmdtujjuns.se
  • 031-704 80 42
  • 0703-41 17 16

Om Eductus

Vi är ett ovanligt brett utbildningsföretag.

Hos oss läser du in gymnasiebetyg som saknas, får en coach som karriärpeppar dig, lär dig ett yrke – till exempel butikssäljare eller undersköterska, eller ett språk. Du får hjälp att hitta ett jobb, eller personal till ditt företag eller lär dig hur man startar eget.

Vi hjälper människor att formulera och nå sina mål. När man kommer närmare sina mål så mår man bättre, och då mår samhället bättre. Det är bra för alla. Det gillar vi. Dessutom gillar vi att engagera oss i samhällsdebatten. Vi tycker, tänker och försöker påverka. Allt vi gör ska bidra till ett bättre samhälle.

Adress

  • Eductus
  • Lilla Bommen 4
  • 411 04 Göteborg
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar

Koncern